Nwsbrf.nl

Cijfers: resultaten benchmark 2013


Vergrootglas

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van het recent gepubliceerde benchmark onderzoek van 2013 over het verzenden van nieuwsbrieven / e-mails? Zoals welke open ratio geldt binnen jouw branche? Wat is het meest favoriete verzendmoment? Welke branche heeft de hoogste open ratio? Lees hier de belangrijkste conclusies en vergelijk jouw eigen cijfers met die van jouw branche.


  • Open ratio’s worden lager naarmate het e-mailadressenbestand groter wordt.
  • De verzenddag is nauwelijks van invloed op open ratio’s. Het tijdstip kan wel verschil maken.
  • De meeste nieuwsbrieven worden verstuurd in de Media & Uitgeverij branche. In de Automotive branche worden het minste aantal nieuwsbrieven verstuurd.
  • In de Reisbranche worden de ‘schoonste’ e-mailadressenbestanden gebruikt. In de Automotive worden de minst ‘schone’ e-mailadressenbestanden gebruikt.
  • De branche met de minste bounces (Reisbranche) heeft ook de laagste open- en click ratio.
  • De branche met de meeste bounces (Automotive en Energie & Nutsbedrijven) realiseren de hoogste open ratio.
Bekijk hier de grafische onderzoeksresultaten van jouw branche.
Automotive
Bank- & Verzekeringswezen
Cultuur & Entertainment
Energie & Nutsbedrijven
FMCG (Snelle Consumptiegoederen)
Goede doelen
ICT & Internet
Industrie & Producenten
Media & Uitgeverij
Onderwijs & Educatie
Overheid
Recreatie
Reizen
Detailhandel (e-commerce)
Detailhandel (gemixt)
Stichtingen & Verenigingen
Telecom
Vervoer, Transport & Logistiek
Zakelijke dienstverlening
Zorg & Welzijn
Gebruikte afkortingen : EDM = Electronic Direct Mail = Digitale nieuwsbrief, AR = accepted rate = afgeleverde nieuwsbrieven, HBR = Hard Bounce Rate, SBR = Soft Bounce Rate, COR = Confirmed Open Rate = open ratio (uniek), CTR = Click Through Rate = doorklikratio (uniek), COR = Click to Open Rate = doorklik / open ratio (uniek)
Bekijk hier het hele rapport. Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar info@nwsbrf.nl.

Bron: DDMA