kryptowährung mining anleitung wo kann man mit kryptowährung bezahlen bitcoin in deutschland prozent kryptowährung höhle der löwen artikel auswirkungen der kryptowährungen auf den finanzmarkt gewinne durch kryptowährung versteuern
Nwsbrf.nl

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.nwsbrf.nl. Door de webpagina te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie en tekst op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Nwsbrf.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Nwsbrf.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Nwsbrf.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Auteursrechten
Nwsbrf.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Toepasselijke recht
Geschillen uit hoofd van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.